Doelen en verantwoording

Doelstelling en verantwoording

Doelstelling van Stichting Together4Gambia is het faciliteren van culturele, sociale en educatieve projecten voor een betere toekomst voor Gambianen.

Om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken willen we financiële middelen genereren door sponsors te benaderen, subsidies aan te vragen, activiteiten te organiseren en donaties, giften, erfstellingen en legaten te ontvangen.

Ook willen wij:

  • Bemiddelen in goedereninzameling en goederentransport naar Gambia van hulpmiddelen voor de culturele en educatieve activiteiten en eerste levensbehoeften.
  • De levensstandaard van kinderen en jongvolwassenen in Gambia verbeteren
  • Kinderen stimuleren naar school te gaan en onderwijs en onderwijsprojecten opzetten/begeleiden.
  • Voedingspatronen en voedingsmiddelen verbeteren en adviezen op het gebied van voeding verstrekken.
  • De medische zorg ondersteunen.

Onze missie hierbij is om Franco Saho te ondersteunen in zijn activiteiten om de Gambianen die betrokken zijn bij het Skill Centre project, maar ook daarbuiten, de kans te geven zich te ontwikkelen en hun passie uit te oefenen waarmee inkomsten gegenereerd kunnen worden. Van belang hierin is het overdragen en uitwisselen van kennis. Uitgangspunt is om bij alle projecten de continuïteit zo veel mogelijk te waarborgen.

Fondsen, donaties en schenkingen worden verantwoord besteed. Verantwoording is terug te vinden op deze website, onder het kopje jaarverslagen en in het overzicht van gerealiseerde projecten. Ook zijn onze activiteiten te volgen op sociale media, zoals Facebook. Alle kosten (overheadkosten) worden zo laag mogelijk gehouden door te werken met uitsluitend vrijwilligers. Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun werk.